Екологія

Автор: 
Кучерявий В.П.
Рік видання: 
2001

У підручнику відповідно до програми вузів природничого профілю відображено зміст сучасної екології як біологічної науки. Передусім чітко визначено місце екології в системі природничих наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки. Розділи навчальної дисципліни викладені в ієрархічній послідовності «організм — біосфера»: аутекологія (екологія організму), демекологія (екологія популяції), синекологія (біоценологія), біогеоценологія (екосистемологія) та біосферологія (глобальна екологія). Останній розділ присвячений прикладним проблемам екології — природничим, соціальним і технологічним.

Для студентів вищих закладів освіти.

 

 
Читайте також

Людина як об'єкт пізнання розглядається сучасними науковими дисциплінами з різних точок зору, а тому часом постає в однобокому вигляді. Однак сьогодні в науці з'явились галузі, орієнтовані на подолання фрагментарності бачення людини. Такими крім інших метанаук виступають сучасні екологія людини і соціальна екологія, що мають своїм предметом вивчення людини (суспільства) як центрального об'єкта в основі великої, багаторівневої системи, яку називають середовищем.

X

Вхід

Завантажую...