Основи загальної екології

Автор: 
Білявський Г.О.
Рік видання: 
2006

Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії екологічно-збалансованого розвитку людства в ХХІ ст. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля, головним завданням якої є пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних та антропогенних факторів.

Зміст

Глава 1 Людство в навколишньому середовищі
Глава 7 Природно-соціальні особливості України
Глава 8 Екологічний стан окремих регіонів України
Глава 9 Наслідки екологічних катастроф
Глава 10 Національний шлях до еколого-збалансованого розвитку
 

Читайте також

Існують слова, які виникли як наукові терміни з точним визначенням, але потім поступово проникали з наукового середовища в інші сфери, ставали загальновживаними, і їх значення сильно змінювалось. Саме таким є термін «екологія».

X

Вхід

Завантажую...