статті

Екотипи

20.03.2009, 23:34

Термін «екотип» вперше був використаний стосовно деяких рослин — для опису внутрішньовидових генетично зумовлених локальних відповідностей між організмами і середовищем. Вирощуючи рослини з різних природних місць існування в одному спільному протягом одного або більше вегетаційних сезонів, дослідники виявили значні внутрішньовидові відмінності між цими рослинами.

Спеціалізація всередині видів

19.03.2009, 22:23

Найчастіше як одиниці, які відповідають середовищу, розглядаються види (або таксони більш високого рангу), але деякі випадки найбільш глибокої, спеціалізованої відповідності умовам існування можна побачити саме на підвидовому рівні.

Різноманітність всередині угруповань

19.03.2009, 21:37

Неоднорідність середовища існування. — Ластоногі Антарктики і співіснування схожих видів.

Схожість між угрупованнями

17.03.2009, 23:41

Класифікація рослинних угруповань, запропонована Раункієром, приводить до висновку про виникнення схожості між угрупованнями.

Конвергенція і паралелізм

13.03.2009, 22:00

Відповідність між організмами і середовищем часто проявляється в схожості будови і способу життя організмів, що мешкають в схожих умовах, але належать до різних філетичних ліній (тобто до різних гілок еволюційного дерева). Явища такої схожості до того ж сприяють спростуванню уявлення про те, ніби кожному типу середовища існування відповідає один і лише один варіант «досконалого організму». Свідчення виникнення схожості особливо переконливі, коли відповідні філетичні лінії видалені, а схожими функціями наділені структури абсолютно різного еволюційного походження, тобто структури аналогічні (схожі за зовнішньою будовою або функцією), а не гомологічні (які походять від одних і тих же структур, що були у спільних предків).

Особливості тваринного і рослинного світу островів

12.03.2009, 22:27

Фауна і флора островів (оточені вони водами океану чи «морем» відрізної рослинності) мають декілька особливостей, які відрізняють їх від фауни і флори материків. Особливості острівних біот пояснюють три важливі взаємозалежні положення, а саме: у відповідності між організмом і середовищем присутня історична складова; варіант «досконалого організму», що відповідає даному типу умов існування, не обов'язково єдиний; природний добір, впливаючи на зовсім різні організми, здатний приводити їх у відповідність із однотипними умовами існування.

Історичні зміни клімату

08.03.2009, 13:14

Клімат змінювався набагато швидше, ніж пересувались масиви суші, і в сучасній картині географічного поширення організмів багато вказує на певні фази відновлення, яке відбувається після кліматичних зрушень. Для пояснення того, як виникли ареали тих чи інших видів, відомості про історичні зміни клімату необхідні тією ж мірою, що й уявлення про пристосованість організмів до сучасних умов існування. В ролі історичного фактора в таких випадках виступають, зокрема, плейстоценові заледеніння.

Переміщення масивів суші та географічне поширення великих нелітаючих птахів

08.03.2009, 02:19

Важливо розуміти, що сьогодення нерідко несе на собі глибокий слід геологічного минулого. Наш світ не був створений творцем, який по черзі перебирав всі організми, «випробовував» їх у всіх можливих умовах і визначив кожному належне місце. Світ влаштований так, що сучасне поширення живих істот можна, хоча б частково, пояснити мінливістю історії.

Пристосованість

08.03.2009, 00:46

Пристосованість — це відносний внесок особин у чисельність майбутніх поколінь. — Теорія природного добору не передбачає досконалості.

Природний добір — адаптація чи абаптація?

08.03.2009, 00:21

Розхожий штамп, вживаний для опису цієї відповідності, такий: «Організм X пристосований до...» — і далі опис умов, у яких ці організми зустрічаються. Раз у раз, наприклад, доводиться чути, що «риби пристосовані до існування у водному середовищі», що «кактуси пристосовані до посушливих умов пустель» і т.д., але, як не дивно, звичний штамп у таких випадках зовсім недоречний. Встановити, чому він недоречний — це, виявляється, найкращий шлях до розуміння справжньої природи відповідності між організмом і середовищем.

X

Вхід

Завантажую...