Екологія і її предмет

Екологія і її предмет

Термін «екологія» був запропонований у 1866 році Ернстом Геккелем для позначення науки, що вивчає взаємини організмів з навколишнім середовищем. Саме слово сходить до грецького «ойкос» — «будинок», «житло», тому екологію можна трактувати як вивчення «домашнього життя» живих істот.

Більш змістовне й більш чітке визначення дано Кребсом (Krebs, 1972): «Екологія — це наукове пізнання взаємодій, які визначають поширення і чисельність організмів». Достоїнство такого визначення полягає в тому, що воно точно окреслює сутність екології: вивчення закономірностей поширення і динаміки чисельності організмів, тобто з'ясування того, де вони зустрічаються, скільки їх і що вони роблять. Однак у визначенні, даному Кребсом, немає слова «середовище», і щоб зрозуміти, чому, необхідно окреслити відповідне поняття. Середовище організму складається із всіх зовнішніх факторів, що впливають на нього, і явищ — як фізичних і хімічних (абіотичних), так і пов'язаних з наявністю інших організмів (біотичних). «Взаємодії», які фігурують у визначенні Кребса, — це, звичайно ж, взаємодії організмів саме із цими факторами. Таким чином, середовище займає в цьому визначенні екології таке ж центральне місце, яке давав йому у свій час Геккель.

Визначення основної суті екології як вивчення «поширення і динаміки чисельності організмів» дуже коротке. Потрібно його розширити і пояснити. Екологія займається трьома рівнями: окремими особинами (індивідуумами), популяціями (які складаються з особин одного виду) і угрупованнями (які складаються з більш-менш великого набору популяцій).

Займаючись особинами, екологія з'ясовує, як на них впливає абіотичне та біотичне середовище і як вони самі впливають на середовище. Займаючись популяціями, вона вирішує питання про наявність або відсутність окремих видів, про ступінь їх рясноти або рідкісності, про стійкі зміни і коливання чисельності популяцій. При дослідженні на популяційному рівні можливі два методологічних підходи. Перший виходить із основних властивостей окремих особин, а вже потім вишукує форми поєднання цих властивостей, які визначають особливості популяції в цілому. Другий звертається до властивостей популяції безпосередньо, намагаючись погодити ці властивості з параметрами середовища. До речі, ці ж два підходи доцільні і при вивченні угруповань. Екологія угруповань розглядає склад, або структуру, угруповань, а також проходження через угруповання енергії, біогенних елементів та інших речовин (тобто те, що називається функціонуванням угруповання). Намагатись зрозуміти всі ці закономірності і процеси можна, розглядаючи популяції, з яких складається угруповання; але можна й безпосередньо вивчати угруповання, зосереджуючи увагу на таких їх характеристиках, як видова розмаїтість, швидкість утворення біомаси і т.д. Екологія займає центральне місце серед інших біологічних дисциплін, тому не дивно, що з багатьма із них вона перекривається — насамперед з генетикою, еволюційним вченням, етологією і фізіологією. Але все-таки основне в екології — це ті процеси, які позначаються на поширенні та чисельності організмів, тобто процеси відродження особин, їх загибелі та міграції.

Не зайве підкреслити, що екологів цікавлять не тільки природні угруповання і популяції та «дикі» особини, але й угруповання, створені людиною або ті, на які вона впливає (фруктові сади, пшеничні поля, зерносховища, заповідники і т.п.). Більше того, екологи часто вивчають експериментальні системи і математичні моделі. У становленні та розвитку екології вони зіграли й напевно відіграватимуть надалі вирішальну роль. Але зрештою екологів більше цікавить реальний світ, і про цінність моделей і простих лабораторних дослідів має свідчити те, наскільки вони проливають нове світло на функціонування природних систем. Моделі і досліди — це засоби досягнення мети, але в жодному разі не самоціль. Одне з головних призначень науки — спрощувати, полегшуючи тим самим розуміння складної дійсності. Екологія — це наука, яка підводить фундамент під природну історію й разом з тим намагається її пояснити.

Мрієш стати дипломованим екологом, але не влаштовують місцеві навчальні заклади? Вихід існує — навчання в Європі! Двері європейських університетів завжди відкриті для цілеспрямованих студентів. Освітнє агентство Karandash допомагає здійснити задумане, отримати необхідні знання та досвід.

 

 

Коментарі

Ввійдіть або зареєструйтесь, щоб залишати коментарі.
Читайте також

Гідросфера, або водяна оболонка Землі, — це її моря й океани, крижані шапки приполярних районів, річки, озера й підземні води.

X

Вхід

Завантажую...