Словник термінів, літера Ж

Термініконка для сортування
Жива речовина

За В.І. Вернадским: сукупність усіх живих організмів, у даний момент існуючих, чисельно виражена в елементарному хімічному складі. Жива речовина невіддільна від біосфери, будучи однієї із наймогутніх геохімічних сил нашої...

Жири (гліцериди)

Хімічні сполуки ефіри гліцерину й жирних кислот, які є енергетичним акумулятором енергії і входять до складу протоплазми клітин, запасних речовин.

Життєва форма

1) у ботаніці - зовнішній вигляд (габітус) рослини, що відображає пристосованість до умов середовища. Життєвою формою також називають одиницю екологічної класифікації рослин - групу рослин з подібними пристосувальними...

Життєвий простір

Середня площа, що приходиться на одну особину популяції. При розгляді людського суспільства життєвий простір - територія, необхідна для задоволення потреб однієї людини при даних соціально-економічних умовах. Для розвитих...

Життєвий цикл організмів

Унікальний, властивий тільки певному виду організмів цикл народження, розвитку й розмноження, обумовлений особливостями їх адаптації до навколишнього середовища.

X

Вхід

Завантажую...