Словник термінів, літера І

Термініконка для сортування
Ієрархія природних екосистем

Функціональна супідрядність (входження більш дрібних і простих у більш великі складні) систем різного рівня. Прикладом ієрархії природних екосистем може бути ряд: фація (біогеоценоз, елементарний ландшафт, екосистема) -...

Ізоморфії

Однакові морфологічні ознаки у представників різних груп організмів, далеких з погляду систематики.

Ізотропія

Однаковість деяких показників фізичних властивостей речовини (теплопровідність, пружність тощо) в усіх напрямах (протилежне поняття анізотропія).

Імунітет

Несприйнятливість організмів до збудників інфекційних хвороб та впливу деяких отрут.

Інваріант ландшафту

Сукупність ландшафту властивостей, що зберігаються незмінними при перетворенні розглянутої категорії (виду) ландшафту під впливом різних сил. Кожний з інваріанту ландшафту зрештою піддається перетворенням, але не внаслідок...

Індекс аридності

Показник, що характеризує ступінь сухості (аридности) клімату. По Торнтвейту, дорівнює 100 d/n, де d - недостатність вологи (сума місячних різниць між опадами і сумарною випаровуваністю для трьох місяців, коли норма опадів менше річної...

Індекс вологості Кількісна характеристика вологості клімату (I), що розраховується по формулі: I=(100s-60d)/n, де s - сума місячних різниць між опадами і сумарною випаровуваністю для тих місяців, коли норма опадів перевершує сумарну випаровуваність; d -...
Індекс небезпеки

Показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини; визначається по формулі:

J = lg A S/a M (ГДК),

де...

Індивід, індивідуум

Відособлений (окремий) організм тварини або рослини, який існує самостійно; індивідуальний властивий окремій особі; індивідуальність сукупність притаманних конкретній особі рис характеру, здібностей тощо.

Індикація

Визначення, вимірювання, фіксація (у запису чи інакше) показників певних об’єктів або явищ; індикатор прилад для вимірювання показників або речовина, за допомогою якої визначають певні характеристики стану системи (наприклад...

Іоносфера

Верхні шари атмосфери Землі (від 80 до 500 км), де повітря значною мірою іонізоване.

Іригація (зрошування)

Підведення води на поля, що відчувають нестачу вологи, і збільшення її запасів у шарі ґрунту, де знаходиться коріння рослин, з метою збільшення родючості ґрунту. Іригація є одним з видів меліорації. Зрошування покращує...

X

Вхід

Завантажую...