Словник термінів, літера М

Термініконка для сортування
Міграції горизонтальні

Більш-менш регулярно повторювані в часі (як правило, сезонні) і в просторі (від берега до центру водойми і назад) масові переміщення зоогідробіонтів в пошуках найбільш сприятливих, життєво важливих умов. У помірних і високих...

Мікробіологія

Наука, що вивчає мікроби з метою керування їхньою життєдіяльністю в інтересах людини. На жаль, досягнення мікробіології часто використовувались для створення так званої біологічної зброї, що нині заборонена міжнародними...

Мікроби

Загальна назва тваринних і рослинних організмів (крім мікроскопічних водоростей і найпростіших), які можна побачити лише під мікроскопом. Розміри мікробів становлять кілька мікрометрів (тисячні частки міліметра).

Мікроелементи

Хімічні елементи, необхідні для живлення рослин. Найважливіші з них залізо (Fe), марганець (Мn), мідь (Сu), цинк (Zn), кремній (Si), молібден (Мо), хлор (Сl), ванадій (V) і кобальт (Co).

Мімікрія

Захисне пристосування тварин, яке проявляється в уподібнюванні їхніх органів чи кольору до предметів навколишнього середовища, наприклад, тіло і забарвлення деяких метеликів імітують сухе або пожовкле листя.

Макроклімат

Клімат великого географічного регіону, зони, континенту або навіть усієї Землі в його основних рисах.

Макрофаги

Клітини організмів, здатні схоплювати і перетравлювати бактерії, рештки загиблих клітин та інші чужорідні або токсичні для організму речовини.

Максимально допустимий рівень забруднення (МДРЗ)

Стандарт, встановлений для контролю якості питної води. МДРЗ являє собою максимальну кількість забруднюючих речовин в громадських системах водопостачання, яка дозволена законодавством. МДРЗ зазвичай виражається як концентрація в мг або мкг на...

Мезофіти

Рослини, що живуть в умовах середнього зволоження.

Меліорація

Комплекс заходів для осушення або зрошення земель, регулювання поверхневого стоку вод, закріплення пісків і ярів тощо, поліпшення природних ґрунтів і підвищення їх родючості.

Метабіоз

Форма взаємовідносин мікроорганізмів, коли одні з них готують умови, потрібні для життєдіяльності інших. Наприклад, одні мікроорганізми розщеплюють білок з утворенням аміаку, а нітрофіксуючі бактерії окислюють аміак до азотної...

Метаболізм

Набір хімічних реакцій, які виникають в живому організмі для підтримки життя. Ці процеси дозволяють організмам рости і розмножуватися, зберігати свої структури і відповідати на впливи навколишнього середовища.

Метаболіти

Речовини, що утворюються в організмі внаслідок обміну речовин.

Метаморфізм

Перетворення гірських порід унаслідок дії внутрішніх процесів у земній корі (високі температури і тиск, дія хімічно активних речовин).

Моніторинг

Вивчення, оцінка й прогнозування змін стану довкілля під впливом антропогенних факторів.

Мутагенез

Процес виникнення мутацій.

Мутагени

Фізичні, хімічні та інші фактори, які збільшують частоту мутацій.

Мутація

Раптова спадкова зміна організму, окремих його частин, ознак і властивостей під дією мутагенів.

X

Вхід

Завантажую...