Словник термінів, літера О

Термініконка для сортування
Обмін речовин

Див. Метаболізм.

Озон

Проста речовина, за нормальних умов газ, молекули якого складаються з трьох атомів кисню О3.

Оліготрофи

Рослини, що ростуть на неродючих ґрунтах (наприклад, верес, сосна та ін.).

Онтогенез, онтогенія

Індивідуальний розвиток будьякого організму з моменту зародження до смерті.

Опади радіоактивні

Забруднення поверхні землі радіоактивними речовинами, перенесеними атмосферними опадами. За масштабністю забруднення поділяються на місцеві та глобальні.

Орган

Частина тваринного чи рослинного організму як складова системи, яка виконує специфічну функцію (наприклад, мозок, шлунок, серце у людини й тварин, листок, стебло, корінь у рослин); установа, організація; у переносному...

Осмос

Проникнення розчинника крізь напівпроникну перетинку мембрану, що розділяє розчин і чистий розчинник або розчини різної концентрації, що спричиняє підвищення тиску. Осмос відіграє винятково важливу роль в обміні речовин...

Отрута

Речовина, яка приводить у дозах, навіть невеликих відносно маси тіла, до порушення життєдіяльності організму.

Охорона навколишнього середовища

Система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних і унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

X

Вхід

Завантажую...