Словник термінів, літера Р

Термініконка для сортування
Радіобіологія

Наука про вплив іонізуючого радіовипромінювання на організм людини, тварин і рослин.

Радіоекологія

Наука про взаємозв’язок радіоактивності середовища, організмів та їх угруповань.

Радіомутації

Раптові спадкові зміни ознак або властивостей організму, які виникли від дії іонізуючого випромінювання.

Редукціонізм

Методологічний принцип, згідно з яким складні явища можна пояснити на основі законів, що стосуються менш складних явищ (наприклад, пояснення біологічних явищ на основі фізичних і хімічних законів, а соціальних з допомогою...

Редуценти

Організми, що отримують необхідні для життєдіяльності речовини за рахунок руйнування залишків мертвих рослин і тварин, що розкладаються, абсорбуючи розчинні органічні сполуки.

Релікт

Рослинний або тваринний організм, який зберігся на певній території з минулих геологічних часів.

Розмноження

Властива всім живим організмам здатність відтворення собі подібних, що забезпечує безперервність і спадкоємність життя.

X

Вхід

Завантажую...