Словник термінів, літера С

Термініконка для сортування
Сапрофіти

Рослини, що використовують для живлення органічні сполуки з решток рослин і тварин. Сапрофітів багато серед бактерій, грибів, деяких видів водоростей.

Сапрофаги

Тварини, які живляться органічними речовинами, що розкладаються (наприклад, жукигнойовики).

Седиментація

Сукупність процесів нагромадження відкладів у водному середовищі (озера, річки).

Селекція

Виведення нових і поліпшення існуючих сортів сільськогосподарських рослин і тварин, а також мікроорганізмів.

Симбіоз

Форма співжиття організмів різних видів, яка забезпечує їм взаємну вигоду (наприклад, співжиття раківсамітників з актиніями).

Синекологія

Розділ екології, що вивчає життя угруповань різних видів організмів. Синекологія екологія суспільств, тоді як екологію індивідуальних організмів (осіб) вивчає аутоекологія.

Синергізм

Явище посилення певної дії за участі двох компонентів: наприклад, двох каталізаторів або групи м’язів, що діють в одному напрямі.

Скарифікація

Видалення або пошкодження твердої оболонки насінини перед її пророщенням. Буває механічна - насінину труть наждачним папером або надрізають лезом; термічна - насіння ошпарюють окропом; хімічна - діють сульфатною кислотою.

Смог

Густий туман, імла, що утворюється при змішуванні диму (вихлопів автотранспорту, промислових газів) з повітрям. Смог є наслідком порушення екологічних норм у великих містах.

Солюбілізація

Колоїдне розчинення, мимовільне і оборотне проникнення низькомолекулярної речовини (солюбілізата), слабо розчинної в даному рідкому середовищі, всередину міцел поверхнево-активної речовини або молекулярних клубків (глобул) високомолекулярної...

Соматична дія випромінювання

Вплив іонізуючого випромінювання на біологічний об’єкт без наслідків для майбутніх поколінь

Сорбція

Поглинання твердими тілами або рідинами (сорбентами) газів, пари та розчинених речовин.

Спори

Мікроскопічні одноклітинні, рідше багатоклітинні зачатки рослинних організмів, що служать для розмноження рослин. Спори довго зберігаються навіть за несприятливих умов.

Стічні води

Води, забруднені органічними і неорганічними речовинами. Поділяються на промислові, побутові та дощові (атмосферні) стічні води.

Сталий (зелений) транспорт

Будь-який спосіб або організаційна форма пересування, які дозволяють знизити рівень впливу на навколишнє середовище. До нього можна віднести пішохідний і велосипедний рух, екологічні автомобілі, транзитно-орієнтоване проектування, оренда...

Стихійне лихо

Будь-яке руйнівне, як правило, невідворотне природне явище: землетрус, повінь, тайфун, виверження вулкана, посуха, опустелювання, масове розмноження шкідників, курні бури, відсутність комах-запильників, що загрожує врожаю й ін...

Стратифікація (ботаніка)

Штучна зміна умов спокою насіння, чергування холодних (+4оС) та теплих (+20оС) періодів. Пришвидшує проростання насіння, моделюючи зміну пір року в природі.

Сукцесія

Послідовне відновлення рослинного покриву після вирубки, пожеж, кар’єрних робіт. Діяльність, що сприяє збереженню навколишнього середовища.

X

Вхід

Завантажую...