Словник термінів, літера Ч

Термініконка для сортування
Чутливість

Здатність організму реагувати на зміни факторів середовища. Висока ступінь чутливості характерна, як правило, для стенобіонтів. Розрізняють чутливість видову, вікову, статеву, індивідуальну та ін.

Чорноземи

Тип ґрунтів, який характеризується високим вмістом гумусу (2-12% і більше), великою потужністю перегнійного і темно-каштанового горизонту (до 120 см і більше) і міцної зернисто-грудковою структурою. Чорнозем формується під...

Час самоочищення грунту

Інтервал часу, протягом якого відбувається зменшення масової частки забруднюючої ґрунт хімічної речовини на 96 % від первісного значення чи його фонового вмісту.

Час власний популяції

Час, необхідний для зміни одного покоління; приблизно дорівнює середньому часу вступу у фазу розмноження (час генерації) чи половині часу максимальної тривалості життя.

X

Вхід

Завантажую...