Баланс кисневий

Алфавіт для термінів

Співвідношення між кількістю кисню, який виділяється автотрофами при фотосинтезі і частково звільняється в ході спонтанних хімічних реакцій в земній корі, і кількістю кисню, який споживається гетеротрофами в процесі дихання та витрачається на окислення органічних (гниття) і неорганічних речовин.

X

Вхід

Завантажую...