Балансові методи

Алфавіт для термінів

Сукупність прийомів, які дозволяють досліджувати і прогнозувати розвиток природних об'єктів шляхом зіставлення приходу і витрати речовини, енергії та інших потоків. В основі балансових методів лежить баланс (див., наприклад, баланс водний), який кількісно оцінює рух потоку в межах аналізованого об'єкта.

X

Вхід

Завантажую...