Безпека екологічна

Алфавіт для термінів

Стан, при якому відсутня загроза нанесення шкоди природному середовищу та здоров'ю населення. Екологічна безпека може бути кількісно оцінена ступенем екологічного ризику (в цьому аспекті екологічна безпека має місце тоді, коли ризик не перевищує деякого прийнятного рівня) і досягається сукупністю заходів, спрямованих на зниження негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище.

X

Вхід

Завантажую...