Безвідходна технологія

Алфавіт для термінів

Спрямована на раціональне використання природних ресурсів технологія окремого виробництва або промислового комплексу, що забезпечує отримання продукту без відходів (або при їх малій кількості). Безвідходна технологія - екологічна стратегія всього промислового та сільськогосподарського виробництва. Включає в себе комплекс заходів, які забезпечують мінімальні втрати природних ресурсів при виробництві сировини, палива та енергії, а також максимальну ефективність і економічність їх застосування. До основних напрямків у розвитку безвідходної технології відносяться: утилізація викидів, комплексне використання сировини і матеріалів, створення виробництва із замкнутим циклом, без скидання стічних вод і викидів в атмосферу особливо шкідливих речовин.

X

Вхід

Завантажую...