Біосфера

Алфавіт для термінів

Оболонка Землі, склад, енергетика та організація якої обумовлюються взаємодією її біотичного та абіотичного компонентів. Біосфера включає організми (близько 3 млн. видів), їх залишки, зони атмосфери, гідросфери та літосфери, населені і видозмінені цими організмами. Біосфера являє собою сукупність всіх екосистем на планеті, тобто єдину глобальну екосистему Землі.

X

Вхід

Завантажую...