Біота

Алфавіт для термінів

Історично сформована сукупність флори, фауни і мікроорганізмів (не завжди екологічно взаємопов'язаних, на відміну від біоценозу), об’єднаних спільним ареалом.

X

Вхід

Завантажую...