Словник термінів

Термін
Чорноземи

Тип ґрунтів, який характеризується високим вмістом гумусу (2-12% і більше), великою потужністю перегнійного і темно-каштанового горизонту (до 120 см і більше) і міцної зернисто-грудковою структурою. Чорнозем формується під...

Чутливість

Здатність організму реагувати на зміни факторів середовища. Висока ступінь чутливості характерна, як правило, для стенобіонтів. Розрізняють чутливість видову, вікову, статеву, індивідуальну та ін.

Шахтні води

Це води, які проникають в гірничі виробки. Можуть використовуватися в різних технологічних процесах на збагачувальних фабриках, в замкнутих циклах при гідровидобутку копалин та ін.

Шельф

Континентальний шельф, прибережне океанічне мілководдя (відносно вузька смуга - бл. 200 миль), обмежене з одного боку берегом, з іншого - помітним перегином (гребенем) материкового схилу (глибина 200-600 м). Деякі моря (...

Шкала ядерних подій

Міжнародна шкала ядерних подій (INES - International Nuclear Event Scale) – система оцінки позаштатних ситуацій на цивільних об’єктах атомної промисловості. Запропонована МАГАТЕ у...

Шлам

Видалений зі стічних вод і очисних споруд мулистий залишок, який містить 95-98% води.

Шок екологічний

Різке порушення стану популяції, аж до її смерті, що виникає при раптовому зміну біотичних (наприклад, перенаселення) або абіотичних (наприклад, забруднення середовища) умов.

Шум

Безладні коливання різної фізичної природи, які відрізняються складністю часової і спектральної структури.

Шумове забруднення

Тип фізичного забруднення, який характеризується перевищенням природного рівня шумового фону.

Ювенільні особини

Підростаючі особини в популяціях рослин і тварин.

Ядерна війна

Війна з використанням ядерної зброї як засобу масового знищення супротивника.

Ядерна зброя

Глобальна біосферна зброя, сукупність ядерних боєприпасів, засобів управління ними та доставки їх до цілі.

Ядро біоценозу

Сукупність осілих і діяльних цілий рік видів тварин і рослин; комплекс видів тварин і рослин, які домінують у біоценозі за чисельністю і біомасою.

Ядро Землі

Центральна, найбільш глибока геосфера Землі. Температуpa ядра Землі близька до 5000°С, густина становить близько 12,5 т/м3. Припускають, що зовнішня його частина рідка, внутрішня - тверда.

Яровизація

1) виживання насіння на холоді; 2) процес переходу пророслого насіння озимих культур під впливом низьких температур у стан розвитку (утворення репродуктивних органів).

Ярусність рельєфу

Послідовна зміна типів рельєфу з висотою. Обумовлена кліматичною зональністю (вертикальна ярусність рельєфу) або історією розвитку гір.

Ярусність фітоценозу

Вертикальне (поверхове) розшарування фітоценозу на яруси. Обумовлена різними потребами рослин у сонячному світлі, воді та їжі, властивостями кореневих систем, особливостями субстрату. Рослини верхніх ярусів світлолюбні, краще...

X

Вхід

Завантажую...